Donateur worden?

Wij zijn voornamelijk afhankelijk van donaties
Voor het herplaatsen van de honden ontvangen wij van de plaatsende eigenaar een kleine onkostenvergoeding voor onze activiteiten. Maar dit is niet voldoende om al onze onkosten te dekken. Ook al krijgt geen enkele van onze vrijwilligers een vergoeding voor zijn inspanningen. Daar komt bij dat soms extra uitgaven moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld als noodopvang is vereist of als het nodig is om een gedragsdeskundige in te schakelen. Wij zijn dan ook blij met elke donatie. Als u ons wilt helpen om voor honden die moeten worden herplaatst het beste mandje te vinden, dan kunt u een donatie doen op rekeningnummer NL95 INGB 0007 1125 81 t.n.v. Stichting Zino.

Belastingvrij schenken
Stichting Zino heeft de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die aan een aantal voorwaarden voldoen.
Als u een gift doet aan een ANBI-instelling, kunt u deze mogelijk aftrekken in uw belastingaangifte. Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen krijgen. Bij de Belastingdienst kunt u hier meer informatie over krijgen. De link hieronder verwijst naar hun pagina.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken